Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 16.3.2012

22. 5. 2012

16.března 2012 se uskutečnila za hojné účasti našich členů a pozvaných hostů z družebních organizací Hať, Jistebník a Polanka výroční členská schůze. Více o činnosti naší organizace se dozvíte z výroční zprávy jednatele. Oficiální část pozvolna přešla do neoficiální, jejiž součástí byla ochutnávka guláše, který uvařila paní Boháčová, ale také pizzy z Jistebnické provozovny, nealkoholických, ale i alkoholických nápojů. O chod bufetu se po celou dobu staral přítel Radek Štverka.
 

Výroční zpráva zpracovaná jednatelem Radimem Boháčem

Vážení přátelé, milí hosté,

 Dovolte mi, abych Vás podrobněji seznámil s činností základní organizace Klimkovice v uplynulém roce 2011.

 K 1.1.2010 jsem měli evidováno celkem 30 členů, z toho 22 dospělých a 8 mladých chovatelů. Odbornost králíků měla 15 chovatelů, odbornost drůbeže 5 chovatelů, odbornosti holubů 6 chovatelů a chovatelů exotů bylo evidováno také 6 a 6 členů bylo evidováno bez chovu.

    Výbor ZO pracoval ve složení: předseda J.Stanislav, místopředseda K.Ulmann, jednatel R.Boháč, pokladník Daniela Paskerová, hospodář Radomír Štverka, předseda revizní komise R.Svarovský. Vedoucími jednotlivých odbornosti byli: Správce majetku Karel Vince, ved. odboru králíků F.Sikora, I.Lubojacký- ved.odbor.drůbeže a G.Stein –ved. odbor. holubů. Výbor tak, jako každý rok stanovil opět nelehké úkoly. Celkem v loňském roce proběhlo 7 výborových schůzí, jedna výroční členská schůze, 3 členské schůze a jedno přátelské posezení na konci roku.

A jak ve skutečnosti minulý rok vypadal v datech a číslech?

 První akce v organizaci se konala v únoru, a to v prostorách naši klubovny se konala již pravidelná speciální výstava Ostravských bagdet, kde tento klub má sídlo právě u nás. Výstava byla velmi úspěšná a aktivně se ji zúčastnili i chovatelé z celé ČR. Vystaveno bylo více jak 80 ks holubů tohoto plemene. Nutno poděkovat Jozefu Stanislavovi, který tento klub táhne a zviditelňuje i naši orgainizaci.

 Na jaře jsme provedli každoroční úklivovou brigádu kolem a uvinitř klubovny a přístřešku s výstavním fundusem.

 V květnu se již začala rozbíhat sezóna a začaly první jarní výstavy. Kobeřice, Ostrava-Hrabová.

Po umístění exotů do voliéry jsme se rozhodli pro kompletní úklid a opravu místnosti – zazimoviště exotů v naší druhé budově. První brigáda byla směřována k likvidaci a demontáži starých klecí, odvozu nepořádku a nepotřebného materiálu do místního sběrného dvoru. Po strhání podlahy, terpapíru a lina, jsme se rozhodli pro vybetonování části dřevěné podlahy. Druhá brigáda byla naplánovana v červenci , kde jsme zasádrovali a opravili zdi, vymalovali a vybetonovali již zmíněnou část podlahy. Při těchto brigádách opravy se nejvíce zapojili př. Vince, Štverka, Stanislav, Ulmann Kamil, Svarovský a Boháč. Následně př. Štverka již vybudoval nové dřevěné rámy s výplní pletiva. Věřte, kdo viděl, pozná rozdíl před a po. I ptákům se určitě lépe v zimě v těchto noých prostorách přežívá než tomu bylo dříve. Všem, kdo se na uvedené akci zúčastnili patří poděkování.

 V červnu jsme se zúčastnili na přání města Klimkovice prvních farmářských trhů na náměstí, kde jsme provedli ukázkovou expozici králíků drůbeže a holubů. Díky Jirkovi Tabákovi, Tomáši Ulmannovi, Vaškovi Lazeckému a Radkovi Štverkovi naše expozice měla ohlas a byla velmi vyhledávaným místem hlavně pro děti.

 V červenci naši chovatelé vystavili v Polance nad Odrou na tradiční krmášovské výstavě, která je v posledních letech obohacena o okresní soutěž mladých králíků. V této soutěži ZO se nám tentokráte podařilo zvítězit a porazit tak silnou domovskou organizaci Polanku o 1 bod a vrátili jsme ji porážku z předchozího roku. Čestnou cenu na této výstavě získal na samce Burgundského  Kamil Ulmann, na kolekci Novozélanských červených Filip Sikora, na kolekci Stříbřitých malých Hynek Boháč a Radim Boháč na kolekci činčil malých pohár Memoriál Ervina Wojnara na nej. kolekci výstavy. Na holuba Ostravskou bagdetu získal Josef Stanislav pohár Družstva vlasníků.

 Koncem srpna se uskutečnilo celostátní kolo Olympiády mládeže v Opavě, kde soutěžila naše Katka Večerková. Opět ukázala své znalosti a přehled a v I.věkové kategoriiodbornosti obsadila krásné 3. místo. Ještě jednou ji gratulujemem a děkujeme Katce za účast a rerezentaci nejen organizace. Věříme, že i v letošním roce se soutěže zúčastní. Poprvé bude již v II. kategorii, což je daleko nároční a soupeři budou daleko silnější. Přejeme ji mnoho úspěchu a budeme ji držet palce.

 Koncem srpna proběhla také výstava v Jistebníku. Bohužel ani jeden z našich chovatelů se této výstavy nezúčastnil jako vystavovatel z různých důvodů,což je pro nás na zamyšlení do budoucnosti a přátelům z Jistebníka se tímto ještě jednou omlouváme a pro příští letošní rok se polepšíme.

 Následně jsme se již začali připravovat na naši Klimkovickou výstavu, což tentokráte byla okresní již tradičně v Parku Petra Bezruče. Přípravné práce začaly již od počátku prázdnin, kdy byl zvolen výstavní výbor v následujícím složení: předseda J.Stanislav, místopředseda K.Vince, jednatel R.Boháč, ekonom D.Paskerová, ved. králíků V.Berger, ved. drůbeže I.Lubojacký, ved. expozice holubů G.Stein, kološtěstí a tombola K.Ulmann a Roman Svárovský.  Následovaly administrativní přípravy se zabezpečením přihlášek vystavených zvířat. Přípravné práce v parku započaly už od pondělka týdne výstavy. Odvoz výstavních klecí se prováděl ve středu a navečer již bylo vše postaveno. Příjem zvířat byl ve čtvrtek. Občerstvení a zabíjačky se ujala rodina Štverkova. Stánek s jídlem obsluhovala naše Žofka, Hanka Boháčová a Radek Štverka. Stánek alko-nealko měla nastarosti Žaneta Štverková s přítelem Michalem. Dle mého názoru vše klapalo a všichni se maximálně zapojili do příprav naší největší akce. Posuzovalo se v pátek od 8 hodin. Výstavu jsme se rozhodli otevřít již v pátek 9.září odpoledne a určitě jsme udělali dobře. Současně probíhalo i přátelského posezení s předsedou ÚOK chovatelů holubů př. Pavlem Wiederem. Kromě okresní expozice se podařilo díky velké propagace G.Steina uspořádat i speciální expozici holubů českých rejdičů a dokonce zde byla i ustavující schůze nového chovatelského klubu chovatelů českých plemen rejdičů. 

Expozice holubů obsahovala opět pestrou paletu 160 ks holubů. Expozici si dirigoval Josef Stanislav s Gerhardem Steinem. Kvalita a počet vystavených zvířat mluvil za vše. Naši členové získali nejedno ocenění: vítěznou kolekci výstavy a čestnou cenu získal Jozef Stanislav na Ostravské bagdety, okresní pohár na nej. holuba obdržel K. Vince na svého Kinga. Dále čestné ceny získali  G.Stein na své České rejdiče a Figurity a Radek Štverka na pávíka.

Králíků bylo vystaveno a posouzeno 157 ks. Tuto expozici si řídili V.Berger, F.Sikora a V.Krmelín. Opět jsme zvlášť ohodnotili a udělili poháry i na nejlepší králíky mladých chovatelů. Pohár získal za nejlepší kolekci MCH na své Stříbřité divoce zbarvené Hynek Boháč a na nej. jednotlivce Tomáš Chrobák. Vítěznou kolekcí výstavy získali R. Boháč na Čm dále čestné ceny z našich chovatelů získali F. Sikora na Nč a V. Krmelín na Bu.

Drůbež byla vystavena v 53 voliérách organizovaná I.Lubojackým. Jednalo se o nejpočetnější expozici drůbeže za posledních pět let. Čestnou cenu z našich chovatelů zde získal jen Radek Štverka na své Kachny pižmové.

Touto cestou bych chtěl opětovně poděkovat našemu členovi G.Steinovi za zakoupení vysoce kvalitních a prestižních pohárů, které věnoval formou sponzorského daru.  Výstavu za velmi slušného počasí navštívilo 624 dospělých platících návštěvníků a čistý zisk byl více jak 22 tis. Kč. Velmi pozitivním výsledkem bylo v letošním roce rozložení a výrobky v kuchyni. Tentokráte jsme se vyvarovali  zbytečného množství druhů jídel, kde podmínky pro přípravu jsou značně omezené. Výborný guláš uvařený p. Lazeckou a Žofkou s tradičními zabíjačkovými výrobky zpracované řezníkem p. Davidem doplněné o grilování vepřového masa a domácích klobás bylo chváleno široko daleko a je již nedílnou součástí našich výstav a lákadlo pro lidi při Jarmarku.. Na výrobě zabíjačkových specialit se nejvíce podíleli Radek Štverka, Roman Svárovský, Kamil Ulmann, kterým patří velký dík za odvedenou práci. Nutno podotknou, že Žaneta Štverková, jako nečlenka organizace byla na výstavě ve stáncích a u zabíjačky od středy do neděle a jménem organizace bych ji tímto chtěl ještě jednou moc poděkoval.

Velmi vydařeně fungovala opět tombola, kterou si organizovali  Kamil Ulmann a Roman Svárovský. Nutno podotknout, že bez našich mládežníků bysme jen těžko takto lehce prodávali karty a celé kološtěstí je již dlouhodobě při naši výstavě velmi úspěšné. Nutno poděkovat ZD Slezan Klimkovice, kteří každoročně zajišťují krmivo pro vystavená zvířata a vypůjčují ponton za traktor, Městu Klimkovice za bezplatné vypůjčení parku, kde prostředí je nenahraditelné, pomoci Technických služeb Klímkovice při převozu výstavního fundusu. Pomocníky na převoz klecí zajistil včetně dodávkového auto Gehard Stein za což mu patří poděkování. Nesmím opomenou spolupráci a pomoc chovatelů z okresního výboru a ZO okolních organizací Hať za velké množství dodaných zvířat a Polanky za zapůjčení výstavních klecí pro drůbež a holubi. V neposlední řadě patří poděkování Vám všem členům, kteří přispěli ke zdárnosti této akce.

 O 14 dní později  jsme vystavili svá zvířata na III. slezské výstavě v Hati a to téměř 50 ks zvířat. Čestnou cenu zde získal na na králíky Vss př. V.Berger , na holuby Ostravské bagdety př. Jozef Stanislav a na figurity bílé a Slezské barevnohlávky Gerhard Stein. Tentokráte jsme se neztratili ani v soutěží organizací, kde se do soutěže zapojilo celkem 28 organizac a celkově jsme obsadili výborné 3. místo za Hatí a Dolní Lutyní což považuji za vynikající výsledek. V samotných odbornostech pak u králíků jsme skončili na 4. místě, u drůbeže na 5.místě a u holubů dokonce na 3. místě.

 První víkend v říjnu jsem se opět zúčastnili 3.ročníků klimkovických farmářských trhů. Velmi zde zabodovala expozice drůbeže př. Lazeckého, který do otevřené voliéry vpustil ochočené holanďanky a sultánky a děti měly do této voliéry možný vstup a slepice si pohladit. Bylo to jedno z nejnavštěvovanějších míst trhů a ohlasy byly opravdu veliké. I v letošním roce s námi chovateli počítají, tak věřím, že se nám podařit uskupit neméně zajímavou expozici.

 V listopadu  proběhla CV v Lysé n. Labem, které se zúčastnil G.Stein se svými holuby a obdržel zde na svého holuba Slezského barevnohlávka černého – titul šampion. Blahopřejeme!

Listopad a prosinec je velmi bohatý na různé speciální výstavy a ani zde se naši chovatele se svými odchovy neztratili a získali i různá ocenění. Př. K.Vince získal šampiona na svého kinga bílého, R.Boháč čestnou cenu na samce králíka Činčilu malou, Filip Sikora česnou cenu na samce králíka Novozélandského červeného

 V prosinci se zúčastnili naši dva chovatelé holubů na Národní výstavě Polska v Kielcích, kde J. Stanislav získal čestnou cenu na OB a Gerhard Stein čestnou cenu na Českého rejdiče.

 Mezi nejaktivnější chovatele a vystavovatele v loňském roce patřil G.Stein, který se i velmi aktivně zapojuje v časopise Chovatel, kde téměř každý měsíc jsme mohli evidovat jeho články. Za jeho aktivitu a výsledky mu gratulujeme a děkujeme, tak jako všem ostatním, kteří reprezentují svými odchovy naši organizaci.

 Vyhodnocení nejlepších chovatelů v uplynulém roce 2011 dle propočtu bodů na výstavách dopadlo následovně:

Králíci. 1. místo – Radim Boháč

             2. místo – Filip Sikora     

Drůbež: 1. místo – Radomír Štverka

              2. místo – Václav Lazecký

Holubi:  1.místo – Gerhard Stein

               2.místo – Jozef Stanislav

               3. místo – Karel Vince

 V lońském roce jsme požádali o převod budovy č.p. 269 s pozemkem do vlastnictví, jelikož budovu je nutno opravovat a udržovat a smlouva byla na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědi. MěÚ po delším jednání naši žádosti o převodu nevyhověl, ale upravil smlouvu na dlouhodobý pronájem 10 s automatickým prodloužením po dobu existence organizace. V letošním roce musíme provést oplechování střechy a opravu krovů, která bude provedena z části finanční podpory MěÚ Klimkovice. Více Vás pak seznámí s připravovaným plánem správce budov př. Vince.

 Jistě většině z Vás ani neuteklo, že v loňském roce naše organizace měla jubileum a oslavili jsme 45.let od svého založení. Podrobný článek byl prezentován v místním Klimkovickém zpravodaji.

 A co nás čeká v letošním roce? Opět žádná nuda. Opět chceme kvalitně připravit a uspořádat výstavu drobného zvířectva v měsíci září, provádět pravidelnou údržbu voliéry, chovatelské budovy a výstavního inventáře. Chtěli bychom přikoupit výstavní klece pro holuby a drůbež, kdy se nám nabízí možnost odkupu od ZO Kunčičky, která odprodává svůj majetek. Aktuálně je vše v jednání.   Chceme nadále podporovat mládežníky a dávat jim maximální péči. Chceme nadále provozovat voliéru v parku Bezruče tak aby nadále byla místem, kde se návštěvníci  budou scházet a obdivovat krásy přírody. Chceme propagovat klimkovické chovatelství a podporovat naše členy při výstavách.

Další práce a úkoly si vytyčí výbor a bude včas informovat celou členskou základnu.

K dnešnímu dni má naše organizace 24 dospělých členů z nichž je 19 členů s chovem a 5 členů bez evidovaných zvířat, a dále již jen 3 aktivní mládežníky do 18 ti let (Katku Večerkovou, Vaška Ulmanna a Matěje Štverku). Nutně potřebujeme vyhledávat a podchycovat další mládežníky, tak jak to dělají např. v ZO Hať.   

 Zbývá mi poděkovat všem členům rodinným příslušníkům i nečlenům, kteří jakkoliv přispěli svou práci, úsilím či reprezentují svými odchovy naši malou chovatelskou organizaci.

Než však ukončím tuto zprávu, dovolte mi, abych k Vám pronesl jedno přání.

Buďme k sobě vstřícní, přátelští a pomáhejme si. Važme si toho co máme a nedělejme si mezi sebou nepřátelskou atmosféru z malicherností.

 Děkuji za pozornost a přeji Vám v letošním roce mnoho chovatelských úspěchů, zdraví, a rodinnou pohodu..Chovu zdar.!.

 
 

 

Náhledy fotografií ze složky Výroční členská schůze 2012