Jdi na obsah Jdi na menu
 


V roce 2011 uplynulo 45.let od založení organizace

23. 3. 2012

Klimkovičtí chovatelé slaví 45. let od vzniku své oranizace


     Klimkovická základní oranizace chovatelů v letošním roce slaví své výročí 45. let od vzniku a proto mi dovolte, abych Vás, občany Klimkovic v krátkosti seznámil s její činnosti za uplynulá léta.

     17. července r. 1966 se konala Ustavující schůze zájmové organizace v pohostinství na Verduně. Bylo přítomno 17 členů, zástupci ZO Polanka, ve které byli doposud tito členové organizováni a dále předseda města Klimkovic. Ze zakládajících členů jsou již mezi námi jen Jiří Zdražila, Vincenc Berger, Josef Berger a Oldřiška Smolová.

     Prvním předsedou byl zvolen Miloš Jašek, jednatelem Jiří Zdražila. Mezi členy panovala aktivní chuť do práce a to i přesto, že  počáteční stav pokladny činil 300 Kč z převodu podílu ze ZO Polanka. Posunem času jsme získávali další členy a pořádali taneční zábavy, zejména v již bývalé Dřevovýrobě. Další aktivity členů směřovaly na veselé Josefovské či Mikulášské zábavy. Vrcholem byla Josefovská zábava v Sokolovně v roce 1970, která musela být pro výtržnosti ostravské mládeže ve 22:30 ukončena. Pořádali jsme nejen plesy, ale i v roce 1982 Kateřinskou zábavu v KD a noční karneval v Olbramicích. Nejvíce karnevalů, celkem 12, jsme uspořádali v parku P. Bezruče. Pro nepřízeň počasí byl přesunut pouze jeden. Podmínky pro pořádání byly již v té době velmi přísné. např. mohlo se prodávat jen víno a za pohozený kelímek nebo rozbitou láhev v katastru města byly sankce od trestní komise Národního výboru. Vždy se dbalo na hygienu prodeje, barevnou výzdobu a celkový pořádek. V hlavních pořadatelských funkcí se střídali : př. Zdražila, Vince, Šoltys, V. Berger, R. Bálek, Gelnar, Kalina a Kašný. Jako pořadatelé to byli vždy členové naší organizace. Postupně se z akcí nastřádali finance nejen na pořízení výstavního fundusu, ale i na úpravu klubovny. Přispívalo se členům na zájezdy, na práci s mládeži a probíhalo vyhodnocení nejlepších chovatelů.

     V zimním období bývaly odborné veřejné přednášky posuzovatelů. Nejvíce jich provedl př. Urbaník z Polanky, který již bohužel není mezi námi. Do roku 1990 u nás existovala brigádnická pomoc složek pro zvelebení města. Pomáhali jsme i Školnímu statku a Zemědělskému družstvu. Postavili jsme také voliéru ptactva v parku P. Bezruče, která slouží k ukázce drobných exotů především pro děti dodnes. Velmi často ji navštíví nejen lázeňští hosté, ale i obyvatelé města Klimkovic.

    V roce 1969 jsme dostali do bezplatného dlouhodobého užívání dům č. 269, který byl ve špatném stavu a museli jsme ho opravit, aby sloužil alespoň jako sklad. Během dvou let jsme ho opravili do nynější podoby a mimo inventář v něm každou zimu jsou umístěni exoti z voliéry.    

     V roce 1982 jsme na přiděleném pozemku MěNV postavili za 1 rok novou zděnou klubovnu. Podíleli se všichni členové a mládež. Odpracovalo se více jak 1621 hodin a finanční náklady činily 21.658 Kč. Byla to největší stavební akce za 45 let trvání ZO.

     V roce 2006 jsme byli nuceni zlikvidovat sklad mezi starou klubovnou a bývalou lékarnou a postavili jsme nový víceučelový sklad u klubovny, který slouží k uskladnění jen části chovatelského inventáře a také zde v měsíci únoru probíhá výstava holubů klubu chovatelů Ostravských bagdet, který má v naší oranizaci sídlo. Stavbu jsme započali v květnu a v neděli 19. listopadu 2006 byla stavba dokončena přidělanými okapy včetně odvodů vody. Odpracováno bylo více jak 580 hodin.         

     K dnešnímu dni naše organizace disponuje s výstavními klecemi pro téměř 200 ks králíků, 32 voliér pro drůbež, klece asi pro 130 ks holubů, 2 prodejní stánky a výstavní klece pro andulky. Vše jsme si sami zhotovili především zásluhou Josefa.Fadrného a Josefa Bergera. V roce 2007 Jozef Stanislav provedl kompletní opravu 100 ks holubářských klecí. Do budoucna uvažujeme o rozšíření a zakoupení dalších nových klecí, tak abychom si nemuseli na naše výstavy zapůjčovat od okolních organizací.

     Ukázkou naší činnosti byla vždy voliéra ptactva v parku. Postavili jsme ji za pomocí města k 1. květnu roku 1968. Odpracováno bylo více jak 1173 hodin. MěÚ nás pověřil jejím provozem. V péči o exoty se vystřídali př. Friedel, Bálek, Hykel, Starý a Motloch. Můžeme však říci, že tato nenápadná voliéra s ptactvem je vyhledávaným místem hlavně pro děti a lázeňské hosty. Bohužel se v poslední době této voliéře nevyhýbají ani vandalové, kteří zde likvidují především naše ptactvo.

     Pořádání výstav je prioritou a nejdůležitější akcí vůbec nejen pro naší organizaci. První výstavu jsme uspořádali v roce 1967 a to v sále restaurace Verdun. Následně pak alespoň jednu u klubovny či v místním parku P. Bezruče. Raritou byla výstava v roce 1976 v garáži a na půdě Provozovny nyní technických služeb Klimkovice. Většinou byly velmi dobře navštíveny. Výstavy u klubovny byly vždy na 1. máje, záříjové pak většinou v parku.

Největší a nejnáročnější byla Národní výstava mladých králíků konaná 25.-26. srpna 1978. Bylo vystaveno 3394 ks králíků, 207 voliér drůbeže a 525 ks holubů v celém areálu parku tj. podél hrázi i na paloučcích okolo kolotočů. Výstava byla zajištěna za spolupráci se ZO Polanka a za pomocí některých funkcionářů tehdejšího okresního výboru. Ředitelem výstavy byl př. Fukala, zástupce K. Vince, tajemníci Ing. Pešek, Jiří Kotala a Jiří Zdražila, ekonomem př. Vavrečka z Bílovce, hlavní garant králíků R.Urbaník, vedoucím okresní expozice S.Langer, vedoucí mládežníků V.Berger. U této výstavy probíhalo i Národní kolo soutěže chovatelské dovednosti mládeže. Týdenní ubytování a strava byla zajištěna v Hospodářské škole i zámecké budově. Odměnou byla vysoká účast návštěvníků – téměř 6.500. Do dneška na tuto výstavu vzpomínají chovatelé z celé republiky a především na prostředí místního parku. 

     Druhá naše největší akce byla ve dnech 20.-22.září 1985 opět v parku. Byla to Národní výstava zvířat mladých chovatelů z celé republiky, kterou jsme již zajišťovali sami. Ředitelem výstavy byl př. Zdražila, zástupci př. Vince a Fadrný. V zámku byla kvalitní expozice exotů a akvarijních rybek, v klubovně pak expozice ušlechtilých koček. Poprvé byli v parku vystaveni představitelé kož. zvířat a sice lišky, pesci, nutrie a norci. Tato expozice byla doplněna ukázkovou expozicí ovcí, koz a vietnamských prasat. Výstavu obeslalo 161 mládežníků a doplnilo 240 dospělých. Návštěva 4.870 osob a byla z Čech i ze Slovenska. Tato akce zanechala v nás ty nejhezčí vzpomínky a za její uskutečnění jsme obdrželi ČESTNOU VLAJKU od ÚV ČSCH.

       Následovalo 7-leté období výstav u klubovny za kostelem. V roce 1992 jsme se vrátili opět do parku, protože jsme nejen klimkovským občanům chtěli ukázat něco víc. Výstavní výbor byl složen s nejzkušenějších lidí. V té době byly prostory v parku ve špatném stavu, a tak jsme museli provést důkladnou opravu altánku, kiosků i wc. Tato výstava dopadla také velmi dobře, odpracovali jsme 1400 hodin a výstavu shlédlo 1194 návštěvníků.

    Následovalo období 4 výstav opět před klubovnou a na ulici Křížkovského.

     V roce 1996 jsme připravili opět výstavu většího rozsahu a sice Okresní soutěžní výstavu okresu Nový Jičín. Vystavovalo 82 vystavovatelů z okresu a okolí. Vystaveno bylo 327 králíků, 140 ks drůbeže a 61 holubů. V soutěži okresu jsme zabodovali a po několika letech jsme v odbornosti králíci zvítězili stejně jako v holubech, v drůbeži jsme skončili druzí za ZO Jistebník. Návštěvnost, jen 790 lidí, byla silně ovlivněna špatným počasím, kdy po celou dobu výstavy byl vydatný déšť, který znepříjemnil i samotnou likvidaci výstavy.

    Následující čtyři zářijové výstavy se konaly opět před místní klubovnou a na prostranství ulice Křížkovského.

     K 1.1. 1999 se naše ZO po souhlasu ústředního výboru v Praze rozhodla přejít z okresu Nový Jičín do okresu Ostrava. Z pověření městské organizace Ostrava se naši členové rozhodli v roce 2001, 2006 a 2011 uspořádat opět větší výstavy tentokráte však regionální soutěžní Ostravské výstavy. V roce 2001 na výstavě vystavovalo 120 vystavovatelů 421 kusů králíků, 92 voliér drůbeže a 150 holubů. Výstavu navštívilo 833 dospělých návštěvníků. Poprvé byly připraveny katalogy i s oceněním, které jsou již každoročně takto zpracovány. Poprvé také v naší klubovně byla uspořádána speciální výstava činčil jihoamerických a naproti ve staré klubovně ukázková expozice exotů. V roce 2006 bylo vystaveno 211 ks králíků, 66 voliér drůbeže a 117 holubů. od 90-ti vystavovatelů. V letošním roce při okresní výstavě bylo vystaveno 157 ks králíků, 53 voliér drůbeže a 163 ks holubů. Výstavu navštívilo 624 návštěvníků a tentokráte vyšlo i pěkné počasí.

     Od roku 2001 až doposud jsou výstavy pravidelně pořádány v překrásného prostředí mísního parku P. Bezruče. Velké poděkování patří MěÚ Klimkovice za umožnění pořádat tyto chovatelské svátky právě v těchto prostorách. Každoroční naše chovatelské výstavy při Klimkovickém jarmarku mají průměrně 150 ks králíků, 35 voliér drůbeže a 100 holubů.

V současné době je registrováno v naší ZO 25 chovatelů z nichž 4 jsou mládežníci do 18 let. Můžeme se pochlubit i třemi posuzovateli – Radim Boháč posuzovatel králíků a Radim Berger – posuzovatel kožešinových zvířat a Gerhard Stein – posuzovatel holubů.  

    Našim cílem je v nastoleném trendu pokračovat. Chceme nadále naši malou chovatelskou organizaci zviditelňovat a dělat reklamu našemu lázeňskému městečku  nejen v rámci okresu Ostrava.  O veškerém dění v oranizaci je vedená podrobná kronika, která jíž má čtyři svazky.

     Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem, kteří se o tuto bohatou činnost a historii organizace zasloužili.