Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva vedoucího odbornosti holubů za rok 2014

30. 3. 2015

Výroční členská schůze  2015

     Vážení přátelé, sešli jsme se na stejném místě zhruba před rokem. Naše akce proběhla důstojně, v přátelské atmosféře. Je dobré připomenout si, co se v minulém chovatelském období odehrálo. Co bylo dobrého, nebo méně dobrého , ale vždy je důležité aby převládaly plusy nad mínusem a to si myslím, že v minulém roce se nám povedlo.

V současné době se podílejí na práci odbornosti holubů přátelé Vince, Zdražila Teichmann, Motloch, Ing. Stein, Stanislav a  Boháč.

Stěžejní chovatelské akce v roce je vždy naše Klimkovická místní výstava a okresní výstava okresu Ostrava.V loňském roce byla uskutečnina mimořádnou  výstava holubů, která se uskutečnila v lednu. Výstavu uspořádali a s vlastní iniciativou  přišli chovatelé holubů přátelé Zdražila a Vince. Musíme velmi kladně zhodnotit i to, že výstava se jim podařila zorganizovat v takřka šibeničním termínu. Čas na přípravu výstavu nebyl takřka žádný. Nicméně pro účast na výstavě se jim podařilo zajistit špičkové chovatele holubů ze tří okresů a to Ostravy, Opavy a Nového Jičína.  V klecích o nejvyšší tituly soutěžili erudovaní dlouholetí chovatelé, kteří se presentovali mimořádnou kvalitou. Naši pořádající  organizaci zastupovali jako vystavovatelé přátelé  Vince kingy , přítel Zdražila a Motloch poštovními holuby a já.

Mé holuby, které jsem vzal pro rozšiření pestrosti plemen posuzoval přítel Fukala, který je vždy na jakékoliv chovatelské akci v Klimkovicích velmi mile přivítán, neboť sám patří kromě toho, že je posuzovatelem i ostravským nestorem chovu holubů. Já jsem pak posuzoval holuby všech ostatních chovatelů. Kdybych měl vybrat nejlepší chovatele na této akci, pak opravdovou kvalitu předvedl přítel Vince, jehož kingové získali 1. místo v soutěži čtyřčlenných kolekcí ziskem 383 bodů. Tentokráte byla v Klimkovicích kvalita tak vysoká, že i ti  na které se řada na obdržení ceny nedostala, ti by měli se svými holuby možnost uspět na jakékoliv jiné výstavě. Cen ale bylo na výstavě uděleno těm nej nej nej stanovaných 8.

 

Naše klimkovická výstava konaná v době tradiční klimkovické pouti byla velmi pěkně obsazená i holuby. Tři roky po sobě spolupracuje naše organizace s Klubem chovatelů českých rejdičů a pražských středozobých rejdičů, takže v chovatelské veřejnosti jejasné, že když se řekne rejdiči, tak chovatelé s tímto pojmem nejen u nás, ale i v republice mají spojené Klimkovice. Toto podvědomí  po letech  upevněno i díky publikacím v odborném časopise Chovatel, ale také na internetu.  Všechna neredičová plemena  soutěžila  v samostatné části místní výstavy.  Rovněž mezi těmito plemeny jsou vyhodnocovány čtyřčlenné kolekce stejného plemene, stejné barvy a kresby.   Velmi příjemně nás loni překvapilo udělení poháru starosty města Klimkovic na nejlepší kolekci výstavy.

Nepamatuji v posledních deseti letech kdy jsem členem ZO ČSCH Klimkovice, že by se podobná situace stala. O to příjemnější nejen pro mne byla skutečnost a musím říci, že si toho velice vážíme, že nejen ceny pro holuby, ale i králíky a slepice přišel předat starosta města Klimkovice osobně. Doprovázeli ho rovněž jeho hosté z přátelských měst ze Slovenska a Polska.

Výstavu v Klimkovicích posoudili fundovaně posuzovatelé holubů Ing. Jiří Jadrníček a Hubert Dufek z Valašska. Nemohu si nepovšimnout a nevyzvednout práci garantů a to Petra Absolona, ale zejména přítele Karla Vinceho, který může být vzorem pro ostatní chovatele, ale i nechovatele za jeho lidský přístup a hrdost na to, že je reprezentantem klimkovického chovatelství, které buduje od svého mládí, kdy se do Klimkovic přiženil.

 

Poslední výstavou okresu bývá každoročně okresní výstava. Já jsem se ji letos z rodinných důvodů výstavy neúčastnil ani jako vystavovatel, byť zde vystavuji pravidelně, ale ani jako divák. Na této výstavě nás vzorně reprezentovali krátkozobí pražští rejdiči přítele Teichmanna, ostravské bagdety přítele Josefa Stanislava a moravští pštrosi přítele Boháče, kteří byli oceněni  Čestnou cenou .Klimkovická kolekce obsadila v kategorii holubi 2. místo a přispěla k celkovému vítězi naši organizace .

     Přítel Stein vystavil své holuby na Slezské výstavě v Hati(barevnohlávky a figurity),obě plemena byla ohodnocena Čestnou cenou,  na Moravskoslezské v Přerově, kde obdržel čestnou cenu na slezského voláče a pohár starosty města na figuritu. Jako jediný reprezentant ostravského holubářství vystavoval na celostátní výstavě v Lysé nad Labem i barevnohlávky a figurity, přičemž modrá figurita zde obdržela Čestnou cenu. Jeho holub slezského voláče na klubovné výstavě slezských plemen výstavě výletků v Opavě získal Šampiona na modrého bělouše a barevnohlávek černý se stal šampionem holubů.

 

Nemůžeme nepřipomenout ještě další vynikající výsledky přítele Karla Vinceho, jehož king na klubové výstavě konané 19.1.2014

Obdržel čestnou cenu. Opravdu pěkný začátek sezony roku 2014 a ještě lepším výsledkem na konci roku byla celostátní výstava výletků v holicích, na která holub z jeho kolekce obdržel titul šampiona.

     Všechny výsledky jsou pro nás holubáře nepochybně důležité. Z pohledu základní organizace Klimkovice je pro nás nejdůležitější naše výkladná skříň a tou je tradiční klímkovická výstava. Dovolte, abych toto cestou pozdravil všechny přítomné a poděkoval za letitou spolupráci jménem předsedy Klubu chovatelů českých rejdičů a pražských rejdičů středozobých jménem jeho předsedy Pavla Vajse.

Přejme si, aby naše nová sezona roku 2015 byla pro nás opět zase úspěšná.

 

 

Ing. Gerhard Stein