Jdi na obsah Jdi na menu
 


O naši ZO ČSCH Klimkovice

22. 5. 2012

INSPIRACE ZE ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ

TRVALÁ A ÚČINNÁ PROPAGACE
ZO ČSCH KLIMKOVICE

 I v Českém svazu chovatelů platí, že propagace organizací a jejich činnosti je klíčem k tomu, aby o nich získala veřejnost povědomí. Kdo se nepropaguje, o tom se zkrátka buď neví, nebo ví jen velmi málo. Základní organizace Českého svazu chovatelů v Klimkovicích, což je lázeňské město ležící nedaleko Ostravy, vyřešila propagaci organizace po svém a natrvalo. Do parku umístila voliéru s okrasným ptactvem, která procházejícím lidem, mezi nimiž jsou i lázeňští hosté, neustále připomíná, že ve městě existuje aktivní chovatelská organizace.

Voliéra v parku, jehož přesný název je sad Petra Bezruče, vznikla už v roce 1968. O stavbu voliéry tenkrát organizaci požádalo Město Klimkovice. Generální opravou prošla letos na jaře. Kolemjdoucí mohou zhlédnout okrasné ptactvo hned několika druhů, k vidění jsou andulky, korely, agapornisové, ale také bažanti zlatí a diamantoví. „Naše voliéra je vyhledávaným místem v parku,“ uvádí předseda ZO ČSCH Klimkovice Jiří Zdražila, ale vzápětí podotýká: „Některé lidi ovšem vybízí k jiným aktivitám než k prohlížení jejích obyvatel. Bohužel, ani naší voliéře se nevyhýbají vandalové. Například už několikrát se nám stalo, že někdo střílel po ptácích, většinou sice jen kuličkovou pistolí, ale i ta ze sebe dokáže vyloudit ránu, kterou živý tvor náležitě cítí.“ Mimo to musí klimkovičtí chovatelé čelit návrhům na zrušení voliéry. Ty vznikají z důvodu, že s voliérou přímo sousedí zámek. „Jsou slyšet hlasy, že voliéra prý narušuje prostředí kolem zámku,“ dodává předseda.

Sad Petra Bezruče není pro ZO ČSCH Klimkovice pouze místem, kde se nachází voliéra. Je to také místo konání chovatelských výstavních akcí. Organizace pořádá každý rok v měsíci září při příležitosti Klimkovického jarmarku místní výstavu, na níž bývá předvedeno pět až šest set zvířat. V parku bývají vystaveni králíci, holubi i drůbež. Ukázkové expozice okrasného ptactva a drobných hlodavců bývají umístěny v nedaleké chovatelské klubovně. V parku se dokonce konala roku 1978 celostátní výstava mladých králíků a roku 1985 celostátní výstava mladých chovatelů.

Klubovna neslouží jen k umístění ukázkových expozicí při výstavách. Nejen členové ZO ČSCH Klimkovice, ale také členové Klubu chovatelů holubů ostravských bagdet, jenž má v Klimkovicích sídlo, ji využívají k pořádání schůzí. Kromě toho funguje jako archiv nejen pro různé dokumenty, ale také pro tři kroniky organizace, jež dokumentují veškerou činnost organizace ode dne založení až do dnešních dní, přičemž dvě jsou již popsané a třetí rozepsaná. Je v ní též kuchyňka a místo pro běžné provozní i kancelářské potřeby. K zázemí základní organizace patří ještě budova (bývalá klubovna) situovaná přes ulici od současné klubovny. Původní klubovna nyní slouží jako sklad výstavního fundusu. Stejné účely plní též nový sklad, jejž členové organizace postavili v roce 2006 na pozemku patřícím k nynější klubovně. „Kdyby v naší organizaci nebyla dobrá parta lidí, těžko bychom nový sklad postavili. A stejné je to i s dalšími záležitostmi a aktivitami. Dobrá parta je zkrátka základ pro činnost organizace,“ praví Jiří Zdražila. Organizace čítá pětatřicet členů, z toho devět mladých chovatelů, pro něž je ustaven chovatelský kroužek. Výbor pracuje ve složení: Jiří Zdražila (předseda), Karel Vince (místopředseda), Radim Boháč (jednatel), Dana Paskerová (pokladník), Radomír Štverka (hospodář a vedoucí odbornosti drůbeže), Kamil Ulmann (vedoucí odbornosti králíků), Josef Stanislav (vedoucí odbornosti holubů), Milan Motloch (vedoucí odbornosti okrasného ptactva a správce voliéry) a Hana Bazalová (vedoucí kroužku mladých chovatelů). Funkci předsedy revizní komise zastává Reinhold Kučera.

ZO ČSCH Klimkovice má nejpočetnější základnu mladých chovatelů ze všech základních organizací ostravského okresu. „Jedním z počinů, které děláme, abychom nalákali děti a mládež do organizace, je expozice před klubovnou, kterou připravujeme vždy na Den dětí. K jejímu zhlédnutí zveme žáky z místní základní i mateřské školy. Právě díky této akci se nám podařilo již několik mladých získat. Jejich přivedením do organizace to ovšem zdaleka nekončí. Našim mladým chovatelům se snažíme neustále věnovat, v kroužku pro ně vymýšlíme nejrůznější činnosti. Vždy jim jsme ochotni poradit a podat pomocnou ruku. Cílem je, aby zůstali naší organizaci věrní i v dospělosti,“ zmiňuje Hana Bazalová.      

V roce 2006 si členové ZO ČSCH Klimkovice připomněli čtyřicáté výročí založení organizace. Letos tak organizace vstoupila do čtyřicátého prvého roku své existence. A ani v tomto roce chovatelé nepolevili. Na jaře provedli generální opravu svojí chlouby, voliéry s okrasným ptactvem umístěné v parku, a neopomněli ani na výstavu, která proběhla ve dnech 14.-15. září. Svou aktivitu si však chtějí udržet i do budoucna.

 ZO ČSCH Klimkovice má k dispozici klubovnu, v níž může mimo jiné uskutečňovat schůze.

 

1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové ZO ČSCH Klimkovice si vloni postavili nový sklad výstavního fundusu. Nachází se na pozemku, který patří ke klubovně.

2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Původní klubovna ZO ČSCH Klimkovice je v současnosti využívána jako druhý sklad výstavního fundusu.

3.jpg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voliéra s okrasným ptactvem v sadu Petra Bezruče – trvalá a účinná propagace ZO ČSCH Klimkovice

4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sad Petra Bezruče je místem, kde ZO ČSCH Klimkovice pořádá výstavy. Proběhla v něm také celostátní výstava mladých králíků v roce 1978 a celostátní výstava mladých chovatelů v roce 1985.

pohled-do-arealu-parku---severni-cast.jpg   pohled-do-arealu-parku---vychodni-cast.jpg